TEAMUDVIKLING GENNEM MUSIK

m-PULS

HVAD VI LAVER
about-brooklyn

Koncept

Et godt TEAM har brug for stærke holdspillere for at blive et HIGH PERFORMANCE TEAM.
Men hvad definerer de mennesker der er i sådanne teams?

Af Jakob Bjerre

m-PULS tilbyder teamudvikling gennem musik. Teamudvikling er kort sagt teambuilding med læring.

Hvorfor teamudvikling gennem musik?

Udøvelse af musik rummer mange forskellige aspekter som nemmere tydeliggøre hvordan man som person og team arbejder sammen.

Hvad rummer musik?

Gennem musik arbejdes med sammenspil, disciplin, konstruktiv kommunikation, aktiv lytning, aktiv deltagelse, kreativitet, æstetik, engagement, attitude, respekt i relationer, rummelighed og fleksibilitet.

Alt sammen for at arbejde med personlig udvikling hos den enkelte, udvikling af teamets fælleskompetencer og slutteligt skabe et High Performance Team. I m-PULS arbejdes der hen mod at teamet bliver refleksive praktikere som kan koble refleksioner til handling.

Arbejdet sker gennem individuelle- og samarbejds-øvelser i et respektfuldt og støttende arbejdsmiljø.

Der arbejdes ud fra følgende præmisser:

  • Share your darlings
  • Arbejd som probelmløser
  • Sammen er vi stærkest

m-PULS = Musik, Personlighed, Udvikling, Læring, Sammenspil

null

Jakob Bjerre

Stifter af m-PULS, Adjunkt og Cand.musicae

Personlig potentiale ligning

(Mt + Tt) x (A + E) = P

Mt = Medfødt tallent, Tt = Tillært tallent, A = Attitude, E = Engagement, P = Potentiale

Kontakt os her.

feel the rhythm feel the ride!